photo (54)

احمد طبعی: اندام صوتی خود را از هر حیث سالم نگه دارید تا صدایی زیبا و تاثیرگذار داشته باشید.

 

نکاتی که یک گزارشگر باید به آن توجه کند:

اندام صوتی خود را از هر حیث سالم نگه دارید تا صدایی زیبا و تاثیرگذار داشته باشید.

درباره سوژه گزارشی مورد نظر خود تحقیق کنید، هدف گزاری کنید، طراحی کرده و سناریو بنویسید، سپس اجرا کنید

ادیت و تدوین حرفه ای، گزارش شما را جذاب تر و تاثیر گذار تر خواهد کرد.

در فضا سازی دقت کنید تا بتوانید فضای واقعی زمانی و مکانی گزارش را به شنونده القا کنید

بخشی از فضا سازی را با توصیف ، بخشی را با آمبیانس محیط و بخش دیگری را در کلام مصاحبه شونده به کار گیرید.

در انتخاب مصاحبه شونده دقت کنید تا صدا، لحن و گفتار مناسب داشته باشد. نسبت به موضوع(سوژه) گزارش تا حدودی با اطلاع باشد و بتواند بر اساس طراحی اش در گزارش نقش خود را ایفا کند.

در گزارش سوال القایی طرح نکنید.

در گزارش جانبداردی نکنید.

در گفت و گو آمرانه بر خورد نکنید.

در کوتاه ترین زمان، بیشترین اطلاعات را به شنونده بدهید.

در گزارش شما حداقل یک نکته ی آموزشی و یا یک پیام تاثیر گذار باید وجود داشته باشد.

صدابرداری گزارش با شماست، بنا بر این در استفاده صحیح از دستگاه پرتابل حرفه ای ، مهارت بیاموزید و در میکروفون گیری دقت کنید تا سطح صداها در گزارش یکسان باشد و صدای گزارش تهیه شده شفاف و قابل پخش از رسانه باشد.

 

1396 | تمامی حقوق این سایت متعلق به رزمواره مدافعان حرم می باشد