روزشمارتولد رادیو


1895 
الكساندر س. پوپوف روسي آنتن راديو الكتريك را اختراع كرد. در هفتم مه وي نخستين گيرنده ي امواج الكترومغناطيس را به انجمن فيزيك و شيمي سن پترزبورگ عرضه مي كند. گاليلمو ماركني، نزديك بولونيا ايتاليا نخستين مخابره تجربي علايم بي سيم را از فاصله 400 متري و بعد 2000 متري عملي مي كند.

 1896
دوم ژوئن: ماركني درانگلستان سيستم ارتباط بي سيم را به ثبت مي‌رساند وبعد علائم مورس را به فاصله ي بيش از سه كيلومتر مخابره مي كند.

 1897
اورژن دوكرته فرانسه به تجربه ي تلگراف بي سيم دست مي زند. ماركني شركت تلگراف بي سيم و سيگنال را درلندن تاسيس مي‌كند. كارل فرديناند براون آلمان دستگاهي اختراع مي كند كه كامل كننده‌ي گشتمان هماهنگ)) متناسب طول موج فرستنده وگيرنده است. روشي كه توسط سراليور لاج بريتانيا كشف شده بود.

 1898
پنجم نوامبر: دوكرته مخابره ي بين برج ايفل وعمارت پانتئون پاريس را با فاصله ي چهاركيلومتري، براي آكادمي علوم فرانسه تشريح مي‌كند.

 1899
درفرانسه ارتباط 42 كيلومتري بين دو رزمناو مجهز به دستگاه دوكرته- پوپوف برقرار مي شود. 28 مارس: ماركني يك مخابره ي بي سيم را در عرض كانال انگليس از دوور به ويمرو انجام مي دهد. پوپوف مخابره اي را با پوشش پنجاه كيلومتراز ساحل به كشتي هاي روسي عملي مي كند.

 1900
ماركني فرايندي را به ثبت مي رساند كه به يك اپراتورامكان مي دهد طول موج را انتخاب كند( نخستين گيرنده هاهمه ي فركانس هارا همزمان مي گرفتند.) فوريه: نخستين ايستگاه بي سيم تجاري درجزيره ي بوركوم آلمان برپا مي شود.

 1901
دوازدهم دسامبر: ماركني با استفاده از كد مورس نخستين مخابره ي بي سيم را از اين سوي اقيانوس اطلس به آن سو بين پولد و در كورنوال بريتانيا و سنت جان نيوفاوندلند عملي مي كند.

 1903
ولاديمير پولسن دانمارك وسايل توليد امواج دائمي را توسط انتقال قوسي اختراع مي‌كند كه بعدها براي ساخت آلتر ناتورهاي فركانس بالا براي ارسال امواج راديويي دايمي به كار مي رود. گوستاو فريه يك ايستگاه تلگراف راه دور را روي برج ايفل برپا مي كند. روزنامه تايمز لندن و نيويورك تايمز اطلاعات مربوط به جنگ روسيه ـ ژاپن را از طريق راديو دريافت مي كنند.

 1904
 درفرانسه تحت نظارت وزارت پست وتلگراف يك شبكه ي راديويي كشتيراني تجاري برپا مي شود. شانزدهم نوامبر: جان فلمينگ( بريتانيا) يك والودوالكترودي يا ديود را اختراع مي كند كه مخابره ي صوت را ممكن مي سازد. درساحل آدرياتيك دراميرنشين مونته نگرو، ايستگاه راديو تلگراف ساخته مي شود.

 1905
كشف خواص گالنا سولفورطبيعي سرب به عنوان يك آشكار ساز علائم راديوالكتريك.

 1906
ريجينالد فسندن ايالات متحده يك آلترناتور با فركانس بالا مي سازد و موفق به انتقال صداي انسان ازطريق راديو مي شود. 25 اكتبر: لي دي فارست تقاضاي ثبت تريود را مي كند. يك والو سه الكترودي كه آشكار سازي انتقال وتقويت علايم راديويي راممكن مي‌سازد.

 1908
 دوم آوريل: درفرانسه تجربيات لي دي فارست منجر به پخش برنامه از فراز برج ايفل مي شود.

 1910
سيزدهم ژانويه: لي دي فارست صداي انريكوكاروزو را ازاپراخانه‌ي متروپوليتين نيويورك پخش مي كند كه دربيست كيلومتري روي يك كشتي در دريا شنيده مي شود.

 1912
پانزدهم آوريل: راديوهاي آماتوري ملايم تقاضاي كمك را از كشتي تايتانيك دريافت مي كنند.

 1913
گيرنده هاي آماتوري با راديوهاي گالنا- كريستال نخستين برنامه هاي منظم موسيقي هفتگي را كه از شاتو دولاكن بلژيك ارسال مي شود مي‌شنوند. فدراسيون باشگاه هاي راديويي، انجمن بي سيم لندن بعدها انجمن راديويي بريتانيا در لندن تاسيس مي شود.

 1915
نخستين پخش بين المللي راديويي ازآلمان با گزارش خبر روزانه.

 1919
هفتم اكتبر: شركت راديويي آمريكا(RCA) تأسيس مي شود. بسياري از راديوهاي آماتوري آمريكايي با دستگاه هاي كريستالي شان برنامه هايي را كه توسط فرانك كنراد ازپيتسبورگ( ايالات متحده) پخش مي شود دريافت مي كنند.عصرهاي چهارشنبه و شنبه اين ايستگاه آهنگ- هاي درخواستي شنوندگان را پخش مي كند.اين نشانه ي پخش گسترده ي راديويي است.

 1920
پخش راديويي روزانه در ايالات متحده آغاز شد. 23 فوريه: شركت ماركوني از طريق راديو بي سيم كنسرتي را ترتيب مي‌دهد كه از بريتانيا پخش مي شود و در فرانسه، نروژ،ايتاليا، ايران و كشتي‌هاي روي دريا پخش مي شود. پاييز: پخش برنامه هاي بين المللي اتحاد شوروي آغاز شد.

 1921
دوم ژانويه:KDKA نخستين برنامه ي مذهبي را پخش كرد. گوستاوفريه نخستين برنامه هاي راديويي رادرفرانسه آغازمي كند. نهم مه: براي نخستين بار يك نمايشنامه مستقيما ازتئاترديويس در آمريكا پخش شد.

 1922
پخش برنامه هاي منظم( اخبار وموسيقي) براي همگان كم كم در بسياري ازكشورها ازجمله آرژانتين، دانمارك، كانادا، شوروي و بريتانيا گسترش مي‌يابد. دولت كانادا براي هر گيرنده ي راديو يك دلار ماليات مي بندد. اكتبر: بي بي سي( بنگاه سخن پراكني بريتانيا) تشكيل مي شود. شمارايستگاه راديويي مجاز درايالات متحده به هفتصد مي رسد. ماركني دامنه ي امواج كوتاه را مشخص مي كند.

 1929
يازدهم فوريه: موافقت نامه لاتران بين دربار پاپ وايتالياي موسوليني زمينه را براي تاسيس يك ايستگاه راديويي در شهر واتيكان فراهم آورد. راديو و اتيكان توسط ماركني سازمان يافت و در1931 افتتاح شد.

1936
تعداد گيرنده هاي راديويي درهرهزار نفر: الجزاير:7 استراليا:131 ايالات متحده:189 فرانسه:62 مجارستان:40 ايتاليا:15 كنيا:77 زلاندنو:146 لهستان:20 روماني:8 چكسلواني:63 شوروي:22 1938 30اكتبر: برنامه ي راديويي اورسن ولز براساس رمان جنگ دنياها ازفرستنده CBS پخش مي شود ودرميان هزاران شنونده وحشت مي اندازد.

 1939
 آلمان به 26 زبان برنامه ي خارجي پخش مي كند. سپتامبر: دولت آلمان گوش دادن به راديوهاي بيگانه را يك جرم مستحق اعدام مي داند!

 1940
24 آوريل: نخستين فرستنده راديو ايران تحت نظارت وزارت پست وتلگراف وتلفن آغاز به كار مي كند 4اسفند 1375، 23فوریه: افتتاحِ شبکه رادیویی جوان در جمهوری اسلامی ایران
1396 | تمامی حقوق این سایت متعلق به رزمواره مدافعان حرم می باشد