رزمواره حماسه های ماندگار

یدالله گودرزی دبیر شورای زبان فارسی صدا و سیما  در باره نامگذاری «رزمواره» می گوید:زبان فارسی زبانی زاینده و پویاست که بایسته است  از همه ظرفیت های آن بهره بگیریم و واژه ها و ترکیبهای تازه را به کار  بگیریم.

به گزارش ستاد  خبري نخستين رزمواره مدافعان حرم گودرزی تصریح کرد: یکی از تلاشهای بر پا کنندگان تجلیل و بزرگداشت مدافعان حرم استفاده از این ظرفیت و افزودن واژه ای تازه برای یادکردهای حماسی و دفاعی بود.

«رزمنامه» ،«رزمیاد» و «رزم واره» سه واژه نهایی بود که شورای برگزاری به واژه «رزمواره» رای داد و« نخستین رزمواره مدافعان حرم »شکل گرفت.

پیوند «واره» برای شباهت و مانندگی مثل ماهواره ،برای تعلق و ارتباط مثل دستواره و رزمواره و برای مکان مثل چراغواره استفاده می شود.

دبیر شورای زبان فارسی صداو سیما ادامه داد:شورای برگزاری با توجه به وجه حماسی حرکت ،استفاده از واژه های تازه و بدیع ،بهره گیری از ظرفیت زبان فارسی و افزودن اصطلاحی جدید در گنجینه فرهنگ مقاومت از برساخته «رزم واره» بهره گرفت تا طرحی نو در راستای سعی با صفای مدافعان حریم دین و اهل بیت(ع) در اندازد و پرچم یاد این مجاهدان گمنام را برچکاد اندیشه و احساس ملت قهرمان ایران بر افرازد بدان امید که وظیفه خویش را به انجام برساند.

1396 | تمامی حقوق این سایت متعلق به رزمواره مدافعان حرم می باشد