پس از پیروزی نظامی نوبت چیست؟ فرصت از دست می‌رود

به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

نشانه هایی دیده می شود که پس از هزینه نظامی و دفاعی ایران در سوریه و عراق، در پی آن است تا جمهوری اسلامی ایران در بازسازی این دو کشور حضور نداشته باشد.

سوریه و عراق دو کشوری که در منطقه بحران زده غرب آسیا در آستانه سقوط و استقرار حکومت تکفیری وهابی داعش بودند، با کمک های ایران و سپس مشارکت روسیه، توانستند بحران ایجاد شده را پشت سر بگذارند.

جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز بحران در سوریه و عراق به خاطر منافع و امنیت ملی وارد بحران شد و توانست از گسترش تفکر وهابیت تکفیری جلوگیر کند.

ایران برای این منظور هم هزینه مالی کرده و هم هزینه جانی، که البته نتیجه آن ایجاد امنیت پایدار در کشور است.

نیاز به گفتن نیست اما باید به این موضوع اشاره کرد که اگر ایران به بحران سوریه و عراق وارد نمی شد، چه بسا اکنون جنگ ادامه داشت آن هم در شهرهای ایران!

حضور ایران در سوریه و عراق مخالفینی هم در داخل داشت که از یا عمدی بود یا سهوی و نادانی سیاسی آنها بود، شاید آنها را هیچ زمانی نتوان قانع کرد که اگر ایران برای مقابله با تروریست های تکفیری وهابی به سوریه و عراق نمی رفت، شکست خورده اصلی بحران ایران بود. البته احتمال هم می رود که مخالفین حضور ایران، آرزویشان همان شکست بوده است!

اکنون با توجه به شرایط ایجاد شده در غرب آسیا، که یکی از نقش آفرینان آن ایران است، اوضاع به گونه ای تدارک دیده شده است که این تصور پیش می آید ایران قرار نیست پس از داعش در روند بازسازی این دو کشور حضور داشته باشد.

قطعاً در شرایط نابودی تروریست های تکفیری وهابی که نقش اساسی و اصلی در نابودی آنها را ایران داشت، دیپلماسی فعال که بتواند پیش قدم بوده و گوشت را از چنگ طماعان دور نگه دارد، به شدت احساس می شود.

نخستین کاری که دستگاه دیپلماسی باید پس از اعلام پایان کار داعش انجام می داد، سفرهای رسمی سیاسی به سوریه و عراق بود.

 

سوریه

 

این سفرها نه در رده های پایین بلکه باید از رده های بالا آغاز می شد، همچون رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهورف، وزیر خارجه و...، اما در این زمینه به نظر می رسد دولت و دستگاه دیپلماسی راهبردی برای این هدف ندارند.

اگر ایران پس از آن که حضور نظامی در سوریه و عراق داشت، اکنون که زمان استحکام بخشیدن به پیروزی بزرگ بر تروریست های تکفیری است، پا پس بکشد، در واقع یک هزینه بی خودی را در بحران غرب آسیا کرده است.

یکی دیگر از نشانه هایی که باعث شده چنین برداشتی شود، نوع تدوین و نگارش لایحه بودجه و واکنش های پس از آن از سوی برخی مسئولین است.

بودجه به گونه ای است که دست ایران را برای حضور در بازسازی در سوریه و عراق می بندد.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، این کشورهای غربی، روسیه و چین خواهند بود که برای این منظور به سوریه و عراق روانه خواهند شد و سود هنگفت مشارکت در بازسازی را به جیب خواهند زد و البته مهمتر از آن در خاطره مردم این دو کشور هم خواهند ماند و خواهند گفت؛ آنها بودند که برای بازسازی شتافتند!

کشورهایی که حامی اصلی تروریسم بودند، پس از پایان کار تروریست ها که به همت ایران و روسیه انجام شد، شکست خود را با حضور و نفوذ از راه بازسازی جبران خواهند کرد، اگر ایران خود را از این راه، دور کند و عقب بماند، چنین اتفاقی خواهد افتاد.

رقبا که ویژگی دشمنی با ایران دارند، با نفوذ اقتصادی خود در سوریه و عراق، نفوذ فرهنگی را نیز رقم خواهند زد و باعث خواهند شد که مردم این دو کشور دوران جنگ را فراموش کرده و کمک های ایران را از خاطره خود پاک کنند.

نباید در این زمینه فرصت را از دست داد، اگر رقبا در سوریه و عراق حضور پیدا کنند، عرصه بر ایران تنگ خواهد شد.

 

1396 | تمامی حقوق این سایت متعلق به رزمواره مدافعان حرم می باشد