نمونه آثار ارسالی


1.برنامه سازی رادیویی

           1.
    
دریافت فایل

           2. az tabar habib-shahid heydari
    
دریافت فایل

           3.
    
دریافت فایل

           4.
    
دریافت فایل

           5.
    
دریافت فایل

           6.
    
دریافت فایل

           2.قطعه موسیقایی

           1. نمونه موسیقی
    
دریافت فایل

           2.
    
دریافت فایل

           3.
    
دریافت فایل

           4.
    
دریافت فایل

           5.
    
دریافت فایل

           3.آنونس

           1.
    
دریافت فایل

           2.
    
دریافت فایل

           4.داستانک

           1.
    

           2.
    

           5.شعر

           1. شعر
    

           2.
    

           3.
    

           6.متن رادیویی

           1.
    

           2.
    

           7.کلیپ تصویری

           1. کلیپ های تصویری
    

           

1396 | تمامی حقوق این سایت متعلق به رزمواره مدافعان حرم می باشد